Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); algemeen overleg TK (nr. 722)13 december 2006