Commissie voor Financiën (FIN)Deze vaste commissie bereidt de behandeling voor van nationale en Europese wetsvoorstellen op financieel gebied. Hierbij moet vooral worden gedacht aan fiscale wetsvoorstellen en aan wetsvoorstellen met betrekking tot douane, geldverkeer en bankwezen. Europese voorstellen gerelateerd aan de vrijheid van kapitaal worden door de commissie financiën behandeld.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie FIN.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

EU-vlaggen
26 oktober 2021
De commissies volgen een presentatie van de heer Brenninkmeijer over het verslag van de Europese Rekenkamer 2020
Meer

Eurobiljetten
26 oktober 2021
De commissie besluit of zij op 2 november 2021 schriftelijke inbreng willen leveren over de nieuwe Europese voorstellen inzake antiwitwassen.
Meer

Edossiers bij deze commissie