Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief met BNC-fiche inzake richtlijn Depositogarantiestelsel (TK, nr. 1055)6 september 2010
hoort bij ... E100038 - Voorstel voor een richtlijn inzake de depositogarantiestelsels [herschikking]
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-953/2010