Brief aan minister Financiën over richtlijnvoorstel depositogarantiestelsels15 oktober 2010
hoort bij ... E100038 - Voorstel voor een richtlijn inzake de depositogarantiestelsels [herschikking]
afkomstig van ... Commissie Financiën
kenmerk 147277U (gedrukt als 32583, A)