Raad voor Concurrentievermogen (21.501-30); brief van de minister van ELI met verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 november (TK, nr. 244)15 november 2010
hoort bij ... E100057 - Commissiemededeling: Europa 2020-kerninitiatief/ Innovatie-Unie
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie