Brief minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met antwoorden op vragen over de commissimededeling inzake de Innovatie-Unie8 december 2010
hoort bij ... E100057 - Commissiemededeling: Europa 2020-kerninitiatief/ Innovatie-Unie
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
kenmerk OI/I/10173917 (gedrukt als 32.569, A)