EU-voorstel: Verordening voor de teelt van GGO-gewassen (32.472); brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (TK, nr. 5 (bijlage bij 32472, A))14 december 2010