Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met antwoorden op vragen inzake GGO's17 december 2010