Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche over voorstel voor een verordening inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten (TK, nr. 1125)17 januari 2011
hoort bij ... E100081 - Voorstel voor een verordening inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-58/11