Milieuraad (21.501-08); verslag van Milieuraad van 20 december 2010 (TK, nr. 347)11 januari 2011