EU-voorstel: Verordening voor de teelt van GGO-gewassen (32.472); Bijlage: ontwerpverordening Europese Commissie (TK, nr. 6)11 januari 2011