Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-mededeling: Evaluatie van de “Small Business Act” voor Europa COM(2011)78 (32.731); bnc-fiche inzake mededeling evaluatie “Small Business Act” voor Europa (EK, ED (TK, nr. 1156))4 april 2011
hoort bij ... E110009 - Evaluatie Small Business Act (SBA)
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken