Brief aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inake de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters12 april 2011