Brief van de minister van EL&I met antwoord op de vragen over evaluatie van de Small Business Act voor Europa23 mei 2011
hoort bij ... E110009 - Evaluatie Small Business Act (SBA)
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
kenmerk ETM/MC / 11060587 (onderdeel van 32731, A)