Brief van de minister van EL&I met reactie op aanvullende vragen over de mededeling evaluatie van de Small Business Act7 september 2011
hoort bij ... E110009 - Evaluatie Small Business Act (SBA)
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
kenmerk ETM/MC / 11103615 (onderdeel van Kamerstuk 32731, B)