Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 4 oktober 20114 oktober 2011