Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche inzake verordeningen Cohesiebeleid programmaperiode 2014-2020 (TK, 1246)24 oktober 2011