Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-mededeling: modernisering van het hoger onderwijs in Europa (33.092); Verslag van een schriftelijk overleg inzake mededeling agenda modernisering Hoger Onderwijs en het fiche (TK, 1268)22 november 2011