EU-voorstel: Europees Globaliseringsfonds (2014 – 2020) COM (2011) 608 (33.105); brief commissie; Voorleggen van de concept-brief aan de Europese Commissie inzake de subsidiariteitstoets van het Europees Globaliseringsfonds - EU-voorstel: Europees Globaliseringsfonds (2014 (TK, 2)