Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 13 december 201113 december 2011