Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 december 201113 december 2011