Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie - Brief regering; Fiche: Mededeling en verordeningen Horizon 2020 (TK, 1310)23 december 2011