Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief inzake plenaire vaststelling commissieprioriteiten Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie (EK, FA)20 januari 2012

Bijlage