Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken t.g.v. de door de Kamer vastgestelde lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkpropgramma voor 2012 van de Europese Commissie (TK, 1368)14 februari 2012