EU-trendrapport 2012 (33.163); brief regering; Nationale Verklaring 2012 over het financieel beheer van de Europese Fondsen in gedeeld beheer (de Landbouwfondsen (oktober 2010 t/m oktober 2011), het Europees Visserij Fonds (januari 2010 t/m december 2010), de Migratiefondsen (Jaarprogramma 2008 en de Structuurfondsen (januari 2010 t/m december 2010) (TK, 4)