Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Verslag informele Raad Algemene Zaken d.d. 10-11 juni 2012 en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni 2012 (TK, 1161)18 juni 2012

Bijlage