Milieuraad (21.501-08); Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele raad cohesiebeleid 6 november 2012 (Kamerstuk 21501-08, nr. 441) (TK, 443)1 november 2012