EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 COM(2011)398 (32.833); brief regering; Stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020 - EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 (TK, 9)2 november 2012

Bijlagen