EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (33.483); brief inzake subsidiariteitsbezwaar Gendergelijkheid (EK, A)13 december 2012