Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Aanbieding kabinetsreactie op het groenboek “Lange termijn financiering van de Europese economie” (TK, 1617)17 mei 2013

Bijlage