Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief inzake Richtlijn strafrechtelijke bescherming tegen eurovalsemunterij (EK 22.112 / 33.667, GA)15 maart 2013