EU-voorstel: EU-standpunt voor de ontwikkelingsagenda na 2015 en voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen na Rio+20 COM (2013) 92 (33.616); Verslag van een schriftelijk overleg inzake commissiemededeling "Een waardig leven voor iedereen" (EK, A)