EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709); brief commissie; Mededeling van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken omtrent de subsidiariteitstoets t.a.v EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534 (TK, 1)11 september 2013

Bijlage