EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709); brief inzake heroverweging van het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie wat betreft het subsidiariteitsbeginsel, overeenkomstig protocol nr. 2 (EK, E)27 november 2013

Bijlage