Brief minister SZW en staatssecretaris V&J met reactie op vragen GroenLinks over Europese mededeling over vrij verkeer EU-burgers (onderdeel kamerstuk 33.828, A)5 maart 2014
hoort bij ... E130054 - Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU
afkomstig van ... Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie