Brief aan de minister van Buitenlandse Zaken met vragen over de rechtsstatelijkheid in de EU en het EU-scorebord Justitie 2014 (onderdeel kamerstuk 33.877, G)17 juni 2014
hoort bij ... E140012 - Commissiemededeling: Het EU-scorebord voor justitie van 2014
E140007 - Commissiemededeling: een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken
afkomstig van ... Commissie Europese Zaken
Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Commissie voor Veiligheid en Justitie