Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake reactie naar aanleiding van de geannoteerde agenda JBZ-Raad 9-10 oktober 2014 (onderdeel van Kamerstuk 32.317, ED). .

8 oktober 2014