Brief bewindspersonen Veiligheid & Justitie met een reactie op de brief van 8 oktober 2014 betreffende "Reactie naar aanleiding van de geannoteerde agenda JBZ-Raad 9-10 oktober 2014” (onderdeel van kamerstuk 32.317, ED)14 november 2014