Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Aanbieding van de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 16 december 2014 (TK, 1445). .

4 december 2014