EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM(2013)95, 96 en 97 (33.614); brief inzake brief betreffende bewaartermijn reizigersgegevens bij voorstellen Slimme Grenzen (EK, A). .

24 november 2014