Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2014, over Raad Algemene Zaken d.d. 16 december 2014 (TK, 1457). .

17 februari 2015