Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 COM(2015)10 (34.164); brief inzake Fiche 1: Verordening Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) (EK 22.112 / 34.164, GX). .

6 februari 2015

Bijlage