Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 maart 2015 te Brussel en een reactie op verzoek van het lid Van Haersma-Buma, gedaan tijdens de stemmingen van 26 februari 2015, over uitvoering van de motie van het lid Van Haersma Buma over Frankrijk strikt houden aan het Stabiliteits- en Groeipact (Kamerstuk 21 501-20, nr. 949) (TK, 1243). .

2 maart 2015