Brief minister van Economische Zaken in reactie op vragen over het Europese Investeringsfonds (onderdeel kamerstuk 34.164, A). .

2 april 2015