Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (34.139); Verslag van een mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over zijn brief van 28 januari 2015 (34139, A) met betrekking tot de inhoudelijke voorbereidingen van het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 (EK, B). .

7 april 2015