EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM(2013)95, 96 en 97 (33.614); brief van de staatssecretaris van V&J ter aanbieding van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de technische studie en de toegang van de rechtshandhaving tot het EES (EK, B). .

24 april 2015

Bijlage