Brief minister van Economische Zaken met beantwoording vragen over het Europees Investeringsfonds (onderdeel kamerstuk 34.164, B). .

21 mei 2015