Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt (34.211); bnc-fiche over de Europese Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa (EK 22.112 / 34.211, GZ). .

22 mei 2015

Bijlage