Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); brief regering; Geannoteerde Agenda van de Informele- en Transportraad op 7-8 oktober 2015 en voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevingsinitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu (TK, 555). .

23 september 2015

Bijlage