Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Kabinetsreactie op voorstel van de Europese Commissie voor een Europees depositoverzekeringsstelsel en de mededeling "naar de voltooiing van de bankenunie" (TK, 1334). .

14 december 2015